Hệ thống quản trị doanh nghiệp là gì?

Hệ thống quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà nhờ điều đó đơn vị được điều hành và kiểm soát. Về cơ bản, quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc cân bằng lợi ích của các bên liên quangiống như cổ đông, người quản lýngười mua hàng, nhà cung cấp, người xuất vốn, chính phủ và cộng đồng.
Hệ thống quản trị doanh nghiệp cũng lập ra các nguyên tắc nhằm đạt được kết quả trước mắt của đơn vịbao hàm toàn bộ các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch thực hiện, công thức kiểm soát nội bộ cho đến việc đo lường kết quả và việc công bố thông tin đơn vị.

Hôm nay Tianmarketing.com sẽ viết bài chia sẻ chi tiết về hệ thống quản trị doanh nghiệp

Chức năng của việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống quản trị trong doanh nghiệp phải đảm bảo được 4 chức năng cơ bản sau đây: Chức năng kế hoạch và dự đoánchức năng tổ chức thực hiện, chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, chức năng rà soát kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh. Các chức năng này bắt buộc phải có mối quan hệ chặt chẽ trong một hệ thống quản trị độc nhất. Trong quản trị công ty, các công dụng này cần được thực hiện một cách đồng bộ và thích hợp xây dựng sự kết hợp nhằm đảm bảo doanh nghiệp công việc liên tục và luôn luôn tăng trưởngđạt được những kết quả trước mắt chung đã đề ra.

Chức năng kế hoạch và dự đoán

Đây là chức năng cơ bản và đầu tiên của quá trình làm việc doanh nghiệp và phải đảm bảo dự báo được các nội dung sau: Tình hình và các môi trường nội bộ và ngoại vi đơn vịtạo dựng mục tiêu, các nguồn lực nên có, trách nhiệm của các bên ảnh hưởng, các hoạt động chi tiết được thực hiện trong phạm vi nguồn lực và thời gian sẵn có, các điều kiện để coi như hoàn tất được các mục tiêu đã đặt ra.

Tổ chức chức thực hiện

Tổ chức thực hiện sơ đồ bao gồm tổ chức bộ máy và con người từ khởi tạo cơ cấu tổ chức cho đến phân công nhân lực, phân công công tác, phân bổ nguồn lực theo từng cá nhân, nhóm người, phòng ban công dụng trong một tổ chứcngoài những điều ấy ra việc tổ chức thực hiện sơ đồ bán hàng còn bao hàm việc tạo ra và ban hành chính sách, các cơ chế phối hợp hoạt động trong công ty để đảm bảo tất cả các công việc được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo

Đây chính là công dụng có sự đa dạng về nghệ thuật quản lý, lãnh đạo công tycông dụng này là việc lãnh đạo quá trình thực hiện bao gồm nhiều công việc ảnh hưởng đến cơ chế, chính sách hành vi, phong cách thực hiện công việc và quản trị nhằm khuyến khích nhân viên nỗ lực thực hiện các vai trò của mình.

Chức năng rà soát kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh trong quá trình kinh doanh

Kiểm tra, theo dõi quá trình công việc của doanh nghiệp bằng việc thiết lập bộ máy thông tin quản lý và thu thập các thông tin thiết yếu nhằm nắm bắt tình hình thực tế các hoạt động so với kế hoạch đã đề rachức năng này rất trọng yếubảo đảm kế hoạch làm đúng hoặc có những điều chỉnh thiết yếuđúng lúc, sát với thực tế.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

Trên thực tế có rất nhiều lý thuyết và nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp được chia sẻ. Mỗi lý thuyết, nguyên tắc xuất hiện lần đầu đều nhằm giúp cho việc tổ chức và quản trị tổ chức đạt đạt kết quả tốt cao khi doanh nghiệp nhận thức và vận dụng được các quy luật này. Cho đến thời điểm hiện nay, bộ 14 nguyên tắc của Fayol(1) là một trong những lý thuyết đầu tiên về quản lý xuất hiện lần đầu, và được xem là toàn diện nhất.

14-nguyen-tac-quan-tri-cua-fayol

 

1. Chuyên môn hóa/Phân công hóa lao động nhằm đẩy mạnh sự tập trung và hiệu quả trong hoạt động của người lao động và đơn vịđảm bảo công việc được hoàn thành rất nhanh.

2. Thẩm quyền phải đi kèm với trách nhiệm tương ứng. Để làm tròn trách nhiệm thì thẩm quyền phải được cấp hợp lýbao gồm cả quyền yêu cầu những cá thể có liên quan cùng tham gia. Và trước tiên người có quyền quyết định phải chịu trách nhiệm về quyết định mình đưa ra để tránh dẫn tới thói vô trách nhiệm và hậu quả xấu.

3. Kỷ luật. Kỷ luật bao gồm các tiêu chuẩn, thống nhất trong hành động, sự tuân thủ quy tắc và các giá trị, là yếu tố quyết định để một tổ chức công việc trơn tru.

4. thống nhất về mệnh lệnh. Nguyên tắc này có nghĩa là nhân viên chỉ được tiếp nhận công việc từ một lãnh đạo mà thôi.. Bởi vì các nhà lãnh đạo ra có thể sẽ đưa ra những yêu cầu trái ngược nhau cho cùng một công việc khiến người làm công rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

5. thống nhất về đường lối. Các nhóm làm việc có cùng mục tiêu nên thực hiện công việc dưới sự chỉ đạo của một có chức vụ cao và có một kế hoạch thống nhất nhằm bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, thuần nhất trong mọi hoạt động.

6. lợi ích chung cần đặt lên trên hết. Nếu hiểu các nguyên tắc của Fayol được tạo ra với giả định mọi ích lợi và quyết định của tổ chức đều trung lập và có lý thì nguyên tắc này yêu cầu lợi ích của một người làm hay nhóm không được đặt cao hơn ích lợi chung của tổ chức. Và khi có sự khác biệt không độc nhất giữa lợi ích cá thể và lợi ích chung thì nhiệm vụ của cấp quản trị là phải giảng hòa trọn vẹn.

7. Thù lao. Mức thù lao cần phải bình đẳng và thỏa mãn cho cả nhân viên và chủ công ty.

8. Tập trung hóa. đây là nguyên tắc cần thiết của mọi tổ chức và là hệ quả tất yếu của quá trình cơ cấu. Ngay cả ở trong những tổ chức có cấu trúc phẳng và quyền lực phân hóa vẫn tập trung vào tay một số người mà thôi.

9. “Xích lãnh đạo”. sự kết nối giữa lãnh đạo và nhân viên và cũng là mệnh lệnh từ cao xuống thấp cần được bảo đảm nguyên tắc rõ ràngtrọn vẹn, hai bên cùng rõ ràngđảm bảo vận dụng mượt mà, không cứng nhắc.

10. Trật tự. Mọi công ty nên để cho mỗi nhân viên có chỗ đứng riêng, có bổn phận phù hợp với tổ chức, luôn cảm thấy tự tin và an toàn trong môi trường thực hiện công việc. Vật nào, người nào cũng có chỗ riêng của nó, cần phải đặt cho đúng vật nào, người nào vào chỗ nấy.

11. Sự công bằng. Sự công bằng và công lý nên thấm nhuần vào tư tưởng của tổ chức – cả trong nguyên tắc lẫn hành động nhằm tạo nên lòng trung thành và sự tận tụy của nhân viên đối với đơn vị.

12. Ổn định vai trò. Các nhân viên cần có thời gian để thích ứng và làm việc một cách hiệu quả nhất. Sự ổn định bảo đảm cho các công việc có mục tiêu bài bản và điều kiện để chuẩn bị chu đáo.

13. Sáng kiến. Ở mọi cấp bậc trong cơ cấu tổ chức, sự nhiệt huyết, nhiệt tình và cống hiến đều đến từ những người có cơ hội thể hiện những sáng kiến cá nhân của mình.

14. Tinh thần đoàn kết. Việc tạo ra và duy trì sự hòa hợp giữa các sự kết nối trong hoạt động là vô cùng cần thiết. Sự thống nhất, sự đoàn kết nhất trí trong một doanh nghiệp sẽ đem đến những hiệu quả to lớn.

Tìm Hiểu Thêm Khái Niệm Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp 

Đơn VỊ hợp tác