TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Một chiến lược truyền thông thành công đòi hỏi một kế hoạch thực thi hiệu quả và dự toán mọi tình huống có thể xảy ra. Với kinh nghiệm sẵn có và phong phú trong lĩnh vực truyền thông thương hiệu, chúng tôi sẽ giúp bạn lập kế hoạch truyền thông chi tiết phù hợp với định hướng chiến lược truyền thông, marketing của thương hiệu bạn.

Lợi ích dịch vụ tư vấn truyền thông thương hiệu mang đến cho doanh nghiệp bạn

  • Xác lập rõ ràng các mục tiêu và các tiêu chí truyền thông.
  • Xác lập rõ ràng đối tượng khách hàng, thông điệp sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại, thời điểm và phương tiện truyền thông phù hợp nhất có thể.
  • Xây dựng một kế hoạch truyền thông sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp và có hiệu quả nhất.
  • Tạo sự đồng bộ và nhất quán trong các nỗ lực truyền thông tiếp thị.
  • Tiết kiệm chi phí đến mức tối thiểu, sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và dịch vụ trọn gói.TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Dịch vụ tư vấn truyền thông thương hiệu bao gồm

  • Tìm hiểu, đánh giá hiện trạng thương hiệu hiện tại của doanh nghiệp.
  • Tư vấn xây dựng chiến lược quảng bá cho thương hiệu một cách hiệu quả, bền vững.
  • Xây dựng phương pháp nhận diện thương hiệu cho khách hàng tiêu dùng.
  • Xây dựng chiến lược truyền thông cho thương hiệu.
  • Xây dựng chiến lược bảo vệ thương hiệu bền vững, lâu dài.TƯ VẤN

Quy trình tư vấn truyền thông thương hiệu

Nghiên cứu và phân tích

Tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, giá trị thương hiệu của dự án để xác định vấn đề và mục tiêu thương hiệu, từ đó làm cơ sở cho hướng nghiên cứu.
Việc nghiên cứu sẽ được tiến hành để nắm rõ hiện trạng thương hiệu; khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh làm tiền đề để xây dựng chiến lược thương hiệu.

Đề xuất chiến lược thương hiệu

Sử dụng các kết quả của giai đoạn nghiên cứu để đề xuất chiến lược thương hiệu bao gồm các vấn đề cốt lõi của xây dựng thương hiệu như kiến trúc thương hiệu, định vị thương hiệu, nhận diện thương hiệu, phát triển thương hiệu.

TƯ VẤN

>>XEM THÊM: TƯ VẤN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG

Thiết kế bộ nhận cốt lõi

Dựa trên chiến lược thương hiệu đã đề ra, chúng tôi sáng tạo những yếu tố nhận diện thương hiệu cốt lõi gồm: tên thương hiệu, logo thương hiệu, slogan thương hiệu, màu sắc củ đạo và chỉ dẫn nhận diện thương hiệu. Những yếu tố này đảm bảo tính định hướng cho toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn thiện ở bước kế tiếp.

Hoàn thiện ứng dụng nhận diện

Tại bước này, chúng tôi sẽ phát triển một hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán, đáp ứng các yêu cầu đa dạng trong truyền thông của từng lĩnh vực kinh doanh.

Đề xuất chiến lược truyền thông thương hiệu mới

Xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả giúp thương hiệu mới thành lập có thể tiếp cận được khách hàng mục tiêu ngay từ khi mới ra mắt.

Trả lời

1900 5454 41