THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP CHO DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIAN

Những gì bạn cần cung cấp:

  1. Các thông tin thiết yếu, nổi bật trong doanh nghiệp của bạn.

  2. Slogan, thông điệp mà bạn muốn truyền tải trong sự kiện.

  3. Các thông tin chủ đạo chính của sản phẩm.

  4. Ngân sách mong muốn hoàn thành.

  5. Những yêu cầu trong sự kiện của bạn (nếu có).

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!!!

 

Trả lời

1900 5454 41